Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section , Page 97

Judgement Details


Date
19/05/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
RITA SIVE RENE` BROWN NE ET vs CHARLES GERADA PR ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1703 TAL-KODICI CIVILI - CESSJONI TAL-AFFITT - INKWILINAT - LOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI
Summary
Ghalkemm fl-iskrittura tal-lokazzjoni jkun vjetat lill-inkwilin li jissuloka l-fond jew parti minnuminghajr il-kusnses ma jistax jigi negat kapriccjozament uminghajr gusta kawza. Is-sullokazzjoni uc-cessjoni ta` l-affitt ma humiex l-istess haga; imma fil-prattika dawn iz-zewg figuri guridici jiguuzati promiskwament. Gahlehkk huwa kompitu u dover tal-gudikant li jfittex li jinterpreta l-intenzjoni tal-kontraenti, biex jistabbilixxi liema minnhom riedu joholqu jew jekk riedux jeskludu xi wahdu minnhom. Jekk minn dan l-ezami jirrizulta li l-kunsens tal-lokatur,s kond il-ftehim, kienmehtieganki ghac-cessjoni ta` l-affitt, u mhux biss ghas-sullokazzjoi, hija wkoll applikabili l-imsemmija gurisprudenza, fis-sens li l-kunsens tal-lokatur ma jistax jigi negat kapriccjozament u minghajr gusta kawza ghal dik ic-cessjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info