Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section , Page 94

Judgement Details


Date
05/05/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO PORTELLI vs GIUSEPPE ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMMODATION" - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - PREFERENZA - VILLEGGJATURA
Summary
HUwa veru li l-Ligi tal-Kera teskludi mid-dispozizzjonijiet taghha l-kiri "qasir ghal stagun", u mateskludix espressamen il-kiri ta` djar ghall-villeggjatura; imma l-istess ligi ghandha tigi nterpretata fis-sens illi l-limitazzjoni tad-dritt ta` preferenza mposta lill-lokatur minn dik il-ligi ma hix applikabili fil-kaz li d-dar kun qieghda tigi uzata ghall-villeggjatura. Ghaldaqstant is-sid ta`post mikri li jkun uzat ghall-villegjatur ghandu jkun preferut ghall-inkwiin, u f'kondizzjonijiet pari ghandu jkollu dritt jiehu l-post ghal-vileggjatura tieghu; akatr u akatr ghandu dritt jiehu l-post meta huw jridu ghar-residenza permanenti tieghu. F'dawn il-kazijiet lanqas ikun hemm lok li tigimoghtija lill-inkwlin "alternative accommodation"; kif lanqas ma jkunu rilevanti l-provi li l-inkwlin ikun irid igib biex juri li s-sid huwa "reasonably accomodated".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info