Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section , Page 75

Judgement Details


Date
31/03/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
EUGENIO BORG NE vs SAVERIO FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1935 AL-KODICI CIVILI - GUDIKAT - PREKARJU - PUSSESS - SPOLL
Summary
Hemm lok ghall-eccezzjoni tal-gudikat anki meta l-meritu tal-kawza, gahlkemm distint minn dak ta` qabel, jifforma parti mill-istess haga, jekk il-pont kontrovers ikun l-istess. U hemm gudikat implicitu meta d-decizjoni tkun konsegwenza necessarja tad-dispozizzjoni espresa' ghax il-volonta` tal-gudikat tista` tittiehed anki mill-kunsiderandi tas-sentenza. Ghalhekk, jekk il-konsiderandi tas-sentenza juru bic-car li l-gudikant jirritjena mhix fondata xi eccezzjoni, ikun jidher li huwa esplictament irrespinigha ghalkemm id-dispozitiv ma jghid xejn fuqha. Imma l-elementi tar-"res judicata" jridu dejjem jikkonkorru kollha, senjament dak ta` l-cadem ratio petendi". F'ametrja ta` spoll il-prekarjeta` tal-pusses tfisser l-illegittimita` tieghu, imma jekk il-Qorit tkun irriteniet lil-pussess muhx prekarju ghax mhux illegittimu, b'hekk ma tkunx giet rizoluta l-kwistjoni jekk dak il-pussess huwiex jew le prekarju fis-sens ta` l-art. 1935 tal-Kodici Civili; u ghalhekkk l-attur ma hux prekluz mili jipprova l-prekarjeta` tal-pussess f'dak is-sens, avvolja f'kawza precedenti dak il-pusses kiengie ritenut mhux prekarju ghax kien legittimu - kif effettivament gara fil-kaz prezenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info