Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section , Page 146

Judgement Details


Date
02/06/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
LIBERATA SPITERI vs CARMELO SPITERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 854 ET SEQ. TAL-KODICI TA' ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - META JISTA' JIGI ORDNAT - SEKWESTRU GUDIZZJARJU
Summary
Is-sekwestru gudizzjarju jsir fuq l-oggetti jew immobili li dwarhom ikun hemm il-kawza. Ghaldaqstant, meta tqum kontestazzjoni dwar it-talba ghan-nomina ta' sekwestrarju gudizzjarju, hemm bzonn li fil-kawza jkun hemm bhala legittimu kontradittur il-persuna li tkun tippretendi li uma taghha. Lanqasma huwa bizzejjed li dik il-persuna tkun parti fil-gudizzju f'xi kwalita' ohra, u mhux f'isimha proprju. Jekk dik il-persuna ma tkunx parti fil-kawza f'isimha proprju, jibqa' jsehh l-ostaklu ghan-nomina tas-sekwestratarju gudizzjarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info