Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 419

Judgement Details


Date
23/05/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ANNA PORTELLI vs AVUKAT DR. ANTHONY A. PULLICINO ET. NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1357 U 1377 TAL-KODICI CIVILI - DOTA - DOTARJU - MARA - SEPARAZZJONI TAL-BENI
Summary
Meta ma jkunx hemm ftehim xort'ohra, il-weghda tad-dotarju favur il-mara hija prezunta; u d-dotarjujigi stabbilit mill-Qorti skond il-mezzi tar-ragel, f'somma ta' mhux izjed minn £200. L-azzjoni tal-mara ghas-separazzjoni tal-beni u ghall-assenjazzjoni ta' beni tar-ragel biex jigi assikurat il-hlas tad-dotarju, hija akkordata lilha anki jekk hija ma tkun giebet ebda dota jew ma jkunx hemm stipulat favur taghha d-dotarju; purke' jkun jezisti d-dizordni fl-affarijiet tar-ragel li bih jkunu mqieghda fil-perikolu l-interessi taghha. Il-likwidazzjoni ta' l-ammont tad-dotarju ghandha ssir mill-Qorti skond is-sustanzi tar-ragel u l-kondizzjoni tal-mizzewgin fl-okkazjoni taz-zwieg taghhom; u metad-dota tal-mara tkun meskina, id-dotarju ghandu jkun aktar pingwi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info