Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 482

Judgement Details


Date
05/10/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
NEG. JOHN COLEIRO NE vs FRANK AGIUS NE.ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA' L-ASSEMBLEA LEGISLATIVA - IMPUNJAZZJONI - NULLITA' - SOPRASESSJONI
Summary
Meta f'kawza tqum kwistjoni dwar il-validita' jew le ta' Att ta' l-Assemblea Legislativa li jigi nvokat kontra t-talba ta' l-attur, ghax l-attur jallega li dak l-att huwa invalidu u bla effett, il-kwistjoni tista' tigi diskussa u definita fl-istess gudizzju. Imma, jekk il-kwistjoni hekk sollevata tkun ta' derta delikatezza, u jkun jidher ahjar li l-istess kwistjoni tigi trattata b'azzjoni separata u fuq mertu ghaliha, u mhux bhala kontro-eccezzjoni ghall-eccezzjoni, ikun il-kaz li l-Qorti tissoprassjedi ghad-diskusjoni u definizzjoni tad-domanda kontenuta fl-att tac-citazzjoni sakemm jigi deciz mill-Qorti kompetenti l-punt sollevat; u dan fuq azzjoni li min jallega l-invalidita' ta' l-Att ghandu jipproponi fi zmien li timponilu l-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info