Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 479

Judgement Details


Date
05/10/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
FRANCESCA CARUANA vs FRANCESCO DARMANIN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI TAL-KONDUTTUR GHALL-"VIE DI FATTO" - LOKAZZJONI - MOLESTJI
Summary
Huwa veru li l-lokazzjoni taghti lill-konduttur dritt personali biss, u mhux reali, fuq haga mikrijalilu, u ghalhekk huwa jakkwista biss id-dritt li jkollu minn ghand il-lokatur it-tgawdija tal-hagaghaz-zmien tal-lokazzjoni; u huwa veru wkoll li jekk il-konduttur isofri molestji minn ghand xi haddli jippretendi li ghandu xi dritt fuq dik il-haga, jew li jostakolah fl-ezercizzju tad-drittijiet tiehu fl-istess haga, huwa gandu jsejjah lill-lokatur biex inehhilu dawk il-molestji jipprovjenu minn"vie di fatto", il-konduttur ghandu azzjoi biex jirrespingihom. Dan pero' ma jfisserx li l-konduttur huwa tenut jiggarantixxi lill-konduttur mill-molestji li terzi persuni jirrekaw lit-tgawdija tieghu minhabba drittijiet naxxenti minn konvenzjonijiet maghmulin mill-istess konduttur, jew mill-ko-inkwilini, jew mill-awturi taghhom, li ghalihom il-lokatur kien baqa' estraneu. Ghaldaqstant, meta l-inkwilin isofri xi molestja "di fatto" li biha l-ko-inkwilini jivvjolaw xi dritt naxxenti maghhom minghajr intervent tal-lokatur, huwa ghandu azzjoni diretta kontra l-awturi tal-molestja biex jirrespingi dik l-istess molestja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info