Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 487

Judgement Details


Date
10/10/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
GIOVANNA CAUCHI ET vs ONOR. EDGAR CUCHIERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BANK TAL-GVERN - DANNI - DEPOZITU
Summary
L-impjegat tal-Government Savings Bank li jhallas depozitu li jkun hemm fil-Bank lil min jipprezentalu l-Pass Book, wara li dan jirrispondi ghad-domandi kollha li jaghmillu dak l-impjegat skond ir-regolamenti tal-Bank, u jirrispondi bl-ezattezza kollha u b'mod konformi ghall-indikazzjonijiet li jkollu l-Bank dwar il-persuna li lilha jappartjeni dak id-depoziitu, u b'mod li dak l-impjegat ikun gustifikat ihoss ruhu konvint li l-persuna li pprezentat il-Pass Book hija t-titolari tieghu, ma hux hati ta' ebda traskuragni, imprudenza, negligenza, jew dizattenzjoni. U ghalhekk dak l-impjegat ma hux hati ghad-danni jekk wara jirrizulta li l-persuna li pprezentat il-Pass Book, u li rcieviet b'ingann dawk il-flus, ma kienitx it-titolari tal-Pass Book.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info