Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 414

Judgement Details


Date
15/05/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
DOTTOR CALCEDONIO ZAMMIT, M.D., vs FRANK AGIUS, O.B.E. ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"RECOUNT" - ART. 16 (1) TAL-POLLING REGULATIONS, 1939 - ASSEMBLEA LEGISLATIVA - ELEZZJONIJIET
Summary
Fl-okkazjoni ta' elezzjoni ta' membri ta' l-Assemblea Legislativa, il-Qorti tista' tordna "recourt"totali jew parzjali tal-voti li jkunu nghataw f'dik l-elezzjoni, meta jidhrilha li jkun hemm ragunijiet bizzejjed biex jiggustifikaw dak ir-"recount". Fil-kaz prezenti rrizulta li kien sar zball fil-ghadd tal-voti, u l-Qorti dehrilha li kien hemm raguni bizzejjed biex isir "count" gdid sabiex il-kandidat interessat u l-publiku in generali, ikunu perswazi li l-voti nghataw lil min kien jisthoqq.Ghalhekk il-Qorti ordnat li jsir "recount" intier, pero' mhux b'mod li qisu ma sar xejn, imma b'modli jigu ccekkjati l-pakki tal-voti ga' assenjati mill-bidu u fil-kors tal-"counts" lil kull kandidatf'dak id-distrett, biex b'hekk jigi accertat ir-rizultat ta' l-elezzjoni ghad-distrett fil-kwistjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info