Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 458

Judgement Details


Date
24/06/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
GIUSEPPE BALDACCHINO vs ROSINA BALDACCHINO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - DIGRIET - DIVIZJONI - IMPUNJAZZJONI - PROCEDURA
Summary
Il-ligi tirrikonoxxi zewg kwalitajiet ta' digriet, u cjoe' dawk definitivi u dawk interlokutorji. L-istess ligi ma taghtix appell minn digriet li ma jkunx interlokutorju; u ghalhekk min irid jimpunjadigriet definittiv, ghandu jmexxi r-reklam tieghu per mezz tal-proceduri ordinarji tac-citazzjoni fil-kontestazzjoni tal-parti avverssa. Mid-decizjoni, imbaghad, li tinghata fuq dik ic-citazzjoni, jista' jsirappell bil-procedura ordinarja quddiem il-Qorti ta' l-Appell tal-Maesta' Tieghu r-Re. Divizjoni parzjali ma hix ammissibili jekk ma jkunx hemm il-kunsens ta' l-interessati kollha. Ghaldaqstant digriet li bih ilQorti tassenja definitivament lil wiehed mill-kondividenti xi sustanzi ereditarji bhala parti mis-sehem li dak il-kondivident imissu fil-qasma, qabel ma ssir il-likwidazzjoni, ghandu jigi revokat jekk jigi mpunjat
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info