Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section , Page 43

Judgement Details


Date
24/03/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
PIETRO PACE vs ANTONIO GATT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALTERAZZJONIJIET FIL-FOND - ART. 8 TAL-KAP.109 - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI
Summary
L-akkoljiment ta` talba ghar-ripreza tal-pussess ta` fond mikri ghand hadd iehor bazata fuq il-motivli s-sid irid jaghmel alterazzjonijiet radikali fil-post, hija mill-ligi rimessa ghad-diskrezzjonital-Board tal-Kera. Meta l-alterazzjonijiet li s-sid irid jaghmel fil-fond ikunu sejrin jipprivaw lill-inkwiln minn parti ta` dak il-fond, it-talba teighu ma tistax tigi ammessa. U fil-kaz prezenti,ghamel sewwa l-Board, li cahad it-talba tas-sid biex jiehu taht idejh il-fond ghax ried jaghmel alterazzjonijiet radikali fih, bili b'dawk l-aterazzjonijiet l-inkwilin ma kienx ser jibqaghlu l-fond miljorat, imma kien sejjer jigi privat minn bicca mill-fond li kellu qabel, apparti milli s-sid ma kien kostrett minn ebda necessita` biex jaghmel l-alterazzjonijietminnu progettati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info