Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 390

Judgement Details


Date
30/03/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
LUCY PRATO vs AVUKAT DR. JOSEPH CASSAR GALEA ET. NE. (*)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1207, 1208 U 1209 TAL-KODICI CIVILI - INTERVENT FIL-KAWZA - PAGAMENT - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - SURROGAZZJONI
Summary
Min jintervieni f'kawza "in statu et terminis" ma jistax jirkupra u jigbor minn ghand is-sokkombentl-ispejjez li huwa kellu f'dik il-kawza, jekk ma jkunx hemm decizjoni espressa li taghtih dak id-dritt. Is-surragazzjoni tad-drittijiet tal-kreditur dimess hija materja "di stretto diritto", u ghalhekk ma ghandhiex lok, u ma tistax tigi applikata, hlief fil-kazijiet espressi testwalment mill-ligi jew fil-konvenzjoni. Il-kreditur li jhallas kreditur iehor posterjuri ghalih, imma li ma jkunx preferibili ghalih, ma ghandux dritt ghas-surrogazzjoni fid-drittijiet tal-kreditur minnu hekk imhallas,jekk ma jkunx gie surrogat minn dak il-kreditur f'dawk id-drittijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info