Reference: Volume 79 (1995), Part No. 5, Section 2, Page 1679

Judgement Details


Date
03/11/1995
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MANTENIMENT - REAT KONTINWAT
Summary
Jekk il-prosekuzzjoni ma tkunx ikkontemplat diversi infrazzjonijiet bhala reat kontinwat u gabithomkollha fl-istess kawza bhala tali reat kontinwat, il-Qorti necessarjament trid taghti sentenza separata f'kull kawza ossia ghal kull infrazzjoni jew ghall-infrazzjonijiet migjuba f'dik il-kawza. Il-Qorti ma tistax tordna li diversi processi jigu inkorporati fi process wiehed jew f'sentenza wahda. L-uniku rimedju li tipprospetta l-ligi hu li jekk il-Qorti tara li d-diversi infrazzjonijiet f'kawziseparati kellhom jigu ttratati bhala reat kontinwat f'kawza wahda, il-Qorti ghandha timmodera u tadegwa l-piena ghac-cirkostanzi. Il-presuppost guridiku tal-kontravvenzjoni kkontemplata fl-artikolu 338 (z) tal-Kodici Kriminali hu l-ordni ghall-hlas tal-manteniment. Jekk il-persuna favur min hargetdik l-ordni ghanhiex introjtu iehor jew tahdimx hu rrilevanti bhalma bu rrilevanti wkoll il-fatt ll-appellant appella minn dik is-sentenza li ordnat tali hlas tal-manteniment. Difatti, skond l-artikolu 267(a) tal-Kodici ta` Organizzazzjoni u Procedua Civili, sentenza li torndna l-ghoti ta` manteniment hi dejjem provvisorjament esegwibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info