Reference: Volume 35B (1951), Part No. 3, Section , Page 555

Judgement Details


Date
22/02/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ARTHUR SAVIOUR PARIS vs AVUKAT DR. GEORGE ZAMMIT ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ADMIRALTY COURT" - "MORTGAGE" - ART. 1122 TAL-KAP. 23, U KAP. 41 - BASTIMENT - GURISDIZZJONI
Summary
Il-gurisdizzjoni tal-Qorti tal-Kummerc dwar "mortgage" ta' bastimenti tigi lilha mill-fatt li l-Qorti tal-Kummerc ta' Malta ghandha dik li tissejjah "Admiralty Jurisdiction", u hija ghalhekk "Admiralty Court". Il-fatt li l-"mortgagor" isiefer u ma jhalli lil hadd biex jehodlu hsieb il-bastiment, ul-fatt li dan il-bastiment jinzamm traskurat b'mod li jkun qieghed jiddeterjora ruhu, jikkostitwixxudawk ic-cirkustanzi ta' diminuzzjoni ta' kawteli li jgibu d-dekadenza tad-debitur mit-terminu lilukoncess ghall-hlas tad-dejn, u jawtorizzaw lill-kreditur jitlob il-bejgh ta' dak il-bastiment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info