Reference: Volume 35B (1951), Part No. 3, Section , Page 553

Judgement Details


Date
22/02/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ALFRED TONNA vs SALVATORE CASSAR MALLIA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AWTORIZZAZZJONI TAL-QORTI - FIDEJUSSJONI - KUMMERCJANT - MARA - NULLITA' - OBBLIGAZZJONI - SELF
Summary
Il-mara li tghin lir-ragel fin-negozju tieghu hija "uxor mercatoris", u mhux "foemina mercatrix"; ughad-debiti ta' dak in-negozju huwa responsabili eskluzivament ir-ragel. Il-mara li tikkostitwixxiruhha debitrici flimkien mar-ragel a favur ta' terza persuna minghajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti tirrendi ruhha garanti ta' zewgha; u l-obligazzjoni taghha hija nulla fil-kaz, fost ohrajn, li d-dejn,ghalkemm originarjament gie assunt miz-zewg konjugi, gie assunt ghal kawzi li ghalihom hu tenut eskluzivament ir-ragel, jew li ghalihom huwa kien tenut principalment li jipprovdi, u din ic-cirkustanzi kienet maghrufa lill-kreditur meta gie kkuntrattat id-dejn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info