Reference: Volume 35B (1951), Part No. 3, Section , Page 530

Judgement Details


Date
31/01/1951
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
LT. COL. ROGER STRICKLAD ET. vs DAVID SHEPHARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"HIRE-PURCHASE SYSTEM" - ART. 1165 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - KLAWSOLA PENALI - PATT KOMMISSORJU - PURGAZZJONI TAL-MORA
Summary
Il-kuntratt ta' bejgh bil-"Hire Purchase System" huwa kuntratt ta' bejgh taht kondizzjoni sospensiva"donec proetium solvitur", u bir-rizerva tad-dominju: ghalhekk il-haga ma tghaddix fil-proprjeta' tax-xerrej sakemm il-prezz ma jkunx imhallas kollu. U ghalhekk, meta l-bejjiegh jitlob lura l-oggettmibjugh bil-"hire purchase system", ghax ix-xerrej ikun naqas mill-osservanza tal-kuntratt, huwa maghandux bzonn jippremetti ghat-talba ghar-restituzzjoni ta' l-oggett it-talba ghar-rizoluzzjoni tal-bejgh. Id-dispozizzjoni tal-ligi li tawtorizza l-Qorti li timmodera l-effetti tal-klawsola penalima hix applikabili fil-kuntratt ta' bejgh taht il-"hire purchase system". Lanqas hija permissibilif'kuntratt simili l-purgazzjoni tal-mora; ghax il-purgazzjoni tal-mora tista' tinghata biss meta l-patt kommissorju huwa tacitu, u mhux meta huwa espress.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info