Referenza: Volum 35B (1951), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 375

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/03/1951
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CAMILLERI ALBERT V.
Partijiet
GRAZIA EBEJER vs GIACOMO VELLA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 442 (1) U (2) U 443 TAL-KODICI CIVILI - ILMA TAX-XITA - SIEQJA
Fil-Qosor
Ghalkemm il-proprjetarju tal-fond superjuri ghandu d-dritt li jdahhal fil-fond tieghu l-ilma tax-xita li jiskorri fuq it-triq publika bi preferenza tas-sid tal-fond inferjuri, eppure sid il-post superjuri ma jistax ibiddel jew jaltera l-livell tat-triq; huwa jista' jaghmel mod li jsuq biex jigbor l-ilma li ikun niezel skond il-pendil ta' l-istess triq. Huwa lecitu li wiehed izomm kondott sabiex jiffacilita l-passagg ta' l-ilma fil-fond tieghu; bil-kondizzjoni, pero', li jsodd dak il-kondott meta l-possessur ta' fond li jkun hemm fih sigar ikollu bzonn ta' l-ilma biex isaqqilhom. Gie deciz ukoll illi r-regola li tissubordina d-dritt u l-preferenza ghas-sitwazzjoni tal-postijiet hija hija stess subordinata u suggetta ghar-regola l-ohra li ghandha jkollha setgha meta wiehed mill-proprjetarji ikollu bzonn ta' l-ilma ghall-uzu tal-bniedem, jew ghax-xorb ta' l-annimali, jew ghat-tisqija tas-sigar li ordinarjament ikollhom bzonn it-tisqija. Dawn ir-regoli huma ntizi biex jirregolaw l-interessi u d-drittijiet tal-privati; izda huma limitati u cirkoskritti minn htigijiet ta' ordni publiku.Dan id-dritt li jigi migbur l-ilma mit-triq publika huwa mill-ligi moghti lill-frontisti, u mhux ukoll lil min ma jkunx frontista; imma l-frontista li ghandu dak id-dritt ma jistax, minghajr ma jigbor l-ilma ghalih, jiddevja dak l-ilma mexxej a pregudizzju tal-frontisti l-ohra fuq l-istess triq lijigu f'livell inferjuri; u kwindi lanqas ghandu dritt jaghti l-kunsens tieghu biex dak l-ilma jigidevjat minn haddiehor. U dan aktar u aktar meta, kieku stess dak il-frontista ried jigbor dak l-ilma ghal xi uzu iehor li ma hux l-uzu tal-bniedem, jew ix-xorb ta' l-annimali, jew it-tisqija tas-sigar, kien ikollu, avvolja l-fond tieghu jigi f'livell superjuri, icedi l-ilma lill-fondi ohra li qeghdin f'livell inferjuri qabel ma jibda jiehu huwa dak l-ilma kif trid il-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni