Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 436

Judgement Details


Date
09/06/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
FARMACISTA NICOLA SPITERI ET. vs VINCENZA ZARB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1660 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - INCENDJU - LOKAZZJONI
Summary
Huwa minnu li meta l-haga lokata tigi disturbata totalment, il-lokazzjoni tispicca; imma din ir-regola hija applikabili meta l-haga tispicca b'kaz fortuwitu jew bil-"factum principis". Il-kaz fortwitu jista' jkun anki incendju. Imma meta d-distruzzjoni tkun parzjali, ghalkemm tkun koniderevoli, il-lokazzjoni ma tispiccax; u l-kerrej jista' jezegwixxi r-riparazzjonijiet bi spejjez tieghu u jibqa'miexi bil-kontratt lokatizju. Jekk id-distruzzjoni parzjali tkun kagunata minn incendju, huwa jadempixxi l-obligazzjoni tieghu derivanti mill-prezunzjoni li zzommu responsabbli ta' dik il-hsara sakemm huwa ma jippruvax li dik il-hsara saret mhux bi htija tieghu jew ta' xi wahda mill-persuni li ghaliha huwa tenut jirrispondi skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info