Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 365

Judgement Details


Date
01/03/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
CARMELA BUGEJA vs PIETRO BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INNOVAZZJONIJIET - KONSORZJU - SPOLL
Summary
L-azzjoni ta' spoll tista' tigi ezercitata anki meta l-ispoljant ikollu l-komproprjeta' tal-haga litaghha l-ispoljat ikun sofra l-ispoll; u l-komproprjetarju ma jistax jaghmel innovazzjonijiet fil-haga komuni minghajr il-kunsens tal-proprjetarji l-ohrajn. Biss, ghall-ezercizzju ta' l-azzjoni possessorja ta' spoll bejn konsorti hija mehtiega l-prova illi l-innovazzjonijiet maghmula minn wiehed mill-konsorti minghajr il-kunsens ta' l-ohrajn kienu ta' pregudizzju ghall-komunjoni. Huwa maghruf lil-komproprjetarju ma jistax jaghmel xejn fil-haga komuni, lanqas jekk jippretendi li dak li ghamelkien ta' vantagg ghall-komproprjetarji l-ohra, jekk dawn ma jaghtux il-kunsens taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info