Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section 3, Page 335

Judgement Details


Date
09/01/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
ALBERT BORG FALZON ET vs A.I.C. JOSEPH SALVINO DEI CONTI MANDUCA ET (*)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GRATUWITA' - PARENTELA - SERVIGI
Summary
Il-kumpens ghal servigi jista` jkun dovut mhux biss "jure actionis" 9meta jkun pattwit), imma anki "officio judici" (meta mic-cirkustanzi jkun jidher li min ipprestahomkellu l-intenzjoni li jihallas taghom). ll-prestazzjoni tas-servigi mhix prezunta lisaret gratwitament, u l-intenzjoni tal-gratwita` u r-rinunzja gahll-kumpens ma ghandhomx jigu akkolti facilment. Fil-gurisprudenza aktar recenti,il-prezunzjoni tan-"non gratwita" giet applikata anki meta s-servigi jkun gew prestati bejn parenti,jekk ma jirrizultawx cirkustanzi tali li jiggustifikaw konkludentement il-gratwita`, sija purem inhabba relazzjonijiet ta` parentela. Fil-kaz prezenti d-domanda ghall-kumpens ghal servigi giet rigettata ghax il-Qorti dehrilha illi fic-cirkustanzi tal-kaz (ta` servigi lezi minn bint lil missierha)kien jidher illi l-attrici, meta u fil-hin li pprestat dawk is-servigi, ma kellhiex intenzjoniali lijitlob il-hlas ta` dawk is-servigi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info