Referenza: Volum 35B (1951), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 468

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/10/1951
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Partijiet
PAOLO SCHEMBRI vs ROSINA BONNICI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1499 TAL-KODICI CIVILI - BIR - CEDOLA TA' DEPOZITU - INDIVIZIBILITA' TAC-CENS - KONSORZJU - NULLITA' - PRIVILEGG - RETRATT - SELF
Fil-Qosor
Il-fatt li d-depozitu f'kaz ta' rkupru isir favur tnejn minn nies ma jfisserx li d-depozitu huwa vinkolat, jekk min huwa ntitolat ghal dak id-depozitu jiista' jikkonsegwih liberament; ghax il-kondizzjoni f'dan il-kaz tkun biss fis-sens li, qabel ma jigi konsegwit id-depozitu, ghandha tigi sistematal-pozizzjoni bejn iz-zewg persuni li favur taghhom isir id-depozitu. Huwa veru li d-depozitu favurir-retrattarju ma ghnadux ikun vinkolat, bhala regola; imma jista' jaghti l-kaz li r-retraent ikun jista' jinserixxi fic-cedola xi modalita dwar il-konsegwiment tad-depozitu minghajr ma jigi nvalidatir-retratt u d-depozitu; u dan meta l-modalita' tkun gusta u ma tistax tigi sostitwita b'semplici rizerva. L-indivizibilita' tac-cens tirrendi lill-ko-enfitewta konsorti fl-utili dominju, u taghtih id-dritt tar-retratt fil-kaz ta' aljenazzjoni ta' bicca mill-utili dominju. Biex ikun hemm komunjonita' bir, huwa mehtieg "sine qua non" li, tant taht il-fond wiehed kemm taht il-fond l-ihor, ikun hemm bicca sewwa mill-qliegh tal-konka, b'mod li jkun jista' jinghad illi l-art, jew il-fond tal-bir,hija posseduta "in solidum", jigifieri indivizament. F'kaz simili, soltu jkun hemm bokka mill-fondu bokka mill-fond l-iehor, biex jittiehed l-ilma fil-konka komuni. Min ikun silef lir-retraent flusli servew biex jigu depozitati bhala prezz tal-fond irkuprat, u jkun deher fic-cedola ta' rkupru biex zamm il-privilegg fuq il-fond irkuprat bhala garanzija tar-restituzzjoni tal-flus minnu mislufa,strettament ma ghandux ebda relazzjoni guridika mar-retraent; imma b'dana kollu ma jistax jigi liberat ghal kollox mid-domanda tar-retraent ghar-rivendizzjoni tal-fond u ghalhekk jaghmel tajjeb ir-reraent li jharrek anki lil dak l-izburzant ghall-interess li jista' jkollu. Fil-kaz prezenti l-mutwant gie kundannat, bhala kreditur privileggjat fuq il-fond irkuprat, biex ikun prezenti fuq l-att tar-rivendizzjoni u ta' l-izbank konsegwenzjali, specjalment ghall-fini ta' kwalunkwe kunsens li jkun mehtieg li huwa jippresta, jekk l-izbank isir mir-retrattarju, u tal-kancellament tal-privilegg.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni