Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 351

Judgement Details


Date
09/02/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
FARMACISTA NICOLA SPITERI ET. vs VINCENZA ZARB (*)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1651 U 1652 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - INCENDJU - LOKAZZJONI - PROVA
Summary
Meta jissucciedi hruq fil-fond lokat, il-prezunzjoni hija li l-konduttur tal-fond huwa responsabilighal dak l-incendju u ghad-danni konsegwenzjali; u ghalhekk fuqu taqa' l-prova li l-hruq sar minghajr htija tieghu jew tal-persuni li ghalihom huwa tenut jirrispondi skond il-ligi. Imma l-konduttur li ma jasalx biex jaghmel il-prova fuq imsemmija ma hux responsabili ghad-danni li jigru fil-fondi adjacenti ghal dak fejn sar il-hruq u minhabba dak il-hruq, jekk dawk il-fondi adjacenti ma jkunux ukoll mikrija lil dak il-konduttur. F'dan it-tieni kaz il-prova taqa' fuq is-sid tal-fond adjacenti; jigifieri illi f'dan it-tieni kaz, biex il-konduttur tal-fond fejn sar il-hruq ikun reponsabili ghad-danni li saru fil-fondi adjacenti, sid il-fondi adjacenti jrid jipprova huwa li l-hruq sar bi htijatal-konduttur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info