Reference: Volume 35B (1951), Part No. 1, Section , Page 298

Judgement Details


Date
12/11/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
FRANCESCO ZAMMIT vs CARMELO AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 558 U 643 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - AVVJAMENT - AZJENDA KUMMERCJALI - BOARD TAL-KERA - DOKUMENTI - HANUT - KOMPETENZA - PROVI - XHIEDA
Summary
Meta hanut mikri bhala "bare premises", huwa kompetenti l-Board tal-Kera biex jiehu konjizzjoni ta`talba gahr0ripreza ta` pussess ta` dak il-hanut imma jekk il-hanu ikun mikri bl-avvjament, bhala azjenda kummercjali jew "business concern", huma kompetenti t-tribunali ordinarji. Meta l-hanut ikunmikri bhala "business concern", l-inkwilin ma ghandux dritt ghar-rilokazzjoni tal-fond, avvolja huwajkun awmenta l-avvjament u gieb il-hanut 'il-quddiem, u anki jekk ikun gieb xi licenzi ohra ghal dak il-hanut; salv kull drtt li jista` jkollha gahl dak l-awment ta` valur. Meta ftehim jirrizulta minn kitba li tkun saret bejn il-aprtijiet, ghandha tigi prodotta dik il-kitba bhala li hija l-ahjar prova. Imma jekk il-kitba ntilfet, u ghalhekk ma tistax tingieb quddiem il-Qorti, il-prova tista` ssir b'mezzi ohra, bhalma huma x-xhieda, biex jigi stabilit il-kotnenut tad-dokument li ntilef, kemm il-darba il-Qorti tkun soddisfatta illi dak id-dokument xi darba ezista u li tassew ma jistax jinstab.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info