Reference: Volume 35B (1951), Part No. 2, Section , Page 348

Judgement Details


Date
08/02/1951
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
EMMANUELE AGIUS vs CARMELO AXIAK
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - KOLLIZJONI - RINUNZJA
Summary
Rinunzja ghal dritt, biex tkun tista' tigi ritenuta tali, trid tirrizulta minn espressjonijiet cariu univoci, u mhux bizzejjed li jkun hemm espressjonijiet generici. Kull rinunzja li ma tkunx generali u specifika tircievi interpretazzjoni stretta: b'mod li fid-dubju titqies bhala rinunzjata lanqas haga possibili. U huwa rimess ghat-tribunal li jiddecidi n-natura ta' l-att u l-effikacja tieghubiex jopera r-rinunzja, wara li jiehu in konsiderazzjoni c-cirkustanzi kollha tal-kaz. Fil-kaz prezenti l-attur kien sofra xi danni minhabba kollizjoni li saret bi htija tal-konvenut, u kien esprimaruhu fis-sens li ma riedx li l-gustizzja tiehu passi kontra l-konvenut. Meta huwa fittex ghad-danni, il-konvenut ippretenda li l-attur kien irrinunzja anki ghal dawk id-danni. Il-Qorti rriteniet illi l-kliem uzat mill attur kien jimporta rinunzja ghall-azzjoni kriminali biss, u mhux ukoll ghall-azzjoni civili tad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info