Reference: Volume 45D (1961), Part No. 4, Section 2, Page 990

Judgement Details


Date
17/06/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs VINCENT CAMENZULI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 6(1) (A) (B) TAL-ORDINANZA TAL-EMERGENZA NRU. I TAL-1958 - KSUR TAL-PACI PUBLIKA
Summary
L-Ordinanza tal-Emergenza Nru. I tal-1958 televa ghal reat l-att ta' min igib ruhu b'mod li ghandu mnejn igib ksur tal-paci publika. Dan l-att ma ghandux jigi kunsidrat indipendentement mic-cirkustanzi ambjentali tal-kaz. L-att ghandu jigi valutat fil-kwadru tac-cirkustanzi konkominati. U hu bizzejjed li l-imputat ikun ghamel xi att li fih innifsu, f'dawk ic-cirkustanzi, ikollu l-potenzjalita'ta' dak l-effett; minghajr ma hi rikjesta l-intenzjoni specifika da parti tal-imputat li jikser il-paci. Min jaghmel xi att li potenzjalment jista' jgib dizordni f'mument ta' eccitament ta' folla, jaghmlu ghar-riskju tieghu; ghaliex l-istess att ghandu jitqies. Mhux izolatament, imma fuq l-isfondtal-folla u tal-konsegwenzi li jistghu jidderivaw minhabba l-folla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info