Reference: Volume 45D (1961), Part No. 4, Section 2, Page 920

Judgement Details


Date
18/03/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH THORNTON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PEDESTRIANS" - TRAFFIKU
Summary
Driver ta' vettura tal-mutur ghandu d-dover li jistenna li fi trieqtu jistghu jinzertaw nies li, minhabba l-eta' taghhom, jew ghal xi raguni ohra, ma jkollhomx la dik ic-celerite ta' percezzjoni, la dik il-prontezza ta' decizjoni, u lanqas dik l-isveltezza ta' movimenti, li jehtiegu c-cirkustanzi.il-"pedestrian" ghandu l-fakolta' li f'xi hin jaqsam it-trieq, meta jkun hemm bzonn, u meta jkun il-waqt; u kwindi d-driver ghandu joqghod attent u jipprevedi li jista' jigi konfrontat bil-fatt ta' "pedestrian" li jaqsam it-trieq fil-karreggjata li jkun fiha dak id-driver. Jekk il-"pedestrian" ma jaghmel ebda att li bih iqieghed l-awtista fi stat ta' sinistru inevitabbli, bhal meta jaqsam f'daqqau jissorprendi lill-konducent, jew jaghmel xi moviment insolitu u inaspettat u johloq emergenza subitanea, id-driver ma jistax jallega b'difiza tieghu, jekk jigi f'kollizjoni ma' dak il-"pedestrian",il-fatt li dan kien fil-karreggjata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info