Reference: Volume 45D (1961), Part No. 4, Section 2, Page 870

Judgement Details


Date
04/02/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
PERIT LOUIS PORTELLI, B.E. AND A., A. & C.E. vs IL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 239 TAL-KODICI KRIMINALI - DANNI - NEGLIGENZA - PERIT - RESPONSABBILITA' KRIMINALI TAL-PROFESSJONISTA - ZBALL
Summary
Ghall-kostituzzjoni tar-reat involontarju hu mehtieg li tirrikorri kondott volontarja negligenti - konsistenti generikament f'nuqqas ta' hsiebm traskuragni, jew nuqqas ta' hila fl-arti jew professjoni, jew specifikatament f'nuqqas ta' tharis tar-regolamenti - li tkun segwita b'ness ta' kawzalita minn event dannus involontarju; u ghall-accertament tal-htija minhabba kondotta negligenti ghandu jsiril-konfront tal-kondotta effettivament adoperata ma' dik tal-"bonus pater familas". Fil-kaz tal-professjonista, id-diligenza li dan ghandu jadopera hi dik ta' bniedem ordinarjament kompetenti fil-professjoni tieghu. Jekk jiehu zball fil-professjoni tieghu, hu ma jirrispondix ghad-danni, jekk l-izball ma jkunx grossolan, u jekk tkun giet minnu adoperata d-diligenza ordinarja li trid il-ligi. Huwa mhux tenut ghad-danni rizultanti minn zball professjonali, ammenokke' dan l-izball ma kienx grossolan, u ammenokke' l-htija ma tkunx tista' tigi lilu addebitata minhabba nuqqas ta' prudenza u attenzjoni ta' missier tajjeb tal-familja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info