Reference: Volume 45D (1961), Part No. 4, Section , Page 1046

Judgement Details


Date
22/07/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs ROSARIO GATT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 300 TAL-KODICI KRIMINALI - PUSSESS TA` OGGETTI TAJBIN GHALL-ISGASS - SERQ
Summary
Huwa veru illi, skond il-ligi, min ikun gie kundannat ghal serq f'dawn il-Gzejjeru jinsab fil-pussess ta` mfietah, imqabblin jew falsifikati, jew ghodod ohra tajbin ghall-ftuh jew sgassar ta` serraturi, minghajjr ma jaghtikont soddisfacenti ghal liema skop legittimu kienu ghandu, huwa hati ta` reat;izda din id-dispozizzjoni gahndha tigi applikata b'kawtela partikulari, specjalment meta l-oggett ma jkunx fih innifsu univoku. Ic-cirkustanzi kollha tal-pussess, mbghad, ghandhom jitqiesu bir-reqqa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info