Reference: Volume 45D (1961), Part No. 3, Section , Page 811

Judgement Details


Date
23/05/1961
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GRAZIO DEBATTISTA vs MICHELE GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2261 (B) U 2253 (B) TAL-KAP. 23 - BEJGH BL-INGORSSA U BEJGH BL-IMNUT - PRESKRIZZJONI
Summary
Fost l-azzjonijiet li huma kolpiti bil-preskrizzjoni ta' tmintax il-xahar hemm dik ta' kredituri ghall-prezz ta' merkanzija, oggetti jew hwejjeg ohra simili, mibjugha bl-imnut. Il-gurisprudenza taghna taghti kriterju direttiv biex wiehed jiddistingwi bejn grossista aktarx ibiegh lil min jikkummercja fil-haga, id-dettaljatur ibiegh aktarx lill-konsumatur u fi kwantitajiet zghar mizurati mill-bzonntal-istess konsumatur; jigifieri illi l-kummerc bl-imnut jikkonsisti fir-rivendita f'partiti zgharta' merci jew derrati li tal-hanut, jew "minutant", jixtri minn ghand neguzjant. Jidher car illi bil-kelma "bl-imnut" il-ligi tikkontempla lil dawk kollha, kummercjanti jew le, li jbieghu oggetti ta'konsum ta' kulljum, tant lil min mhux. L-azzjoni ghall-prezz ta' kompressur ma taqghax taht din il-preskrizzjoni, imma hija kolpita minn dik ta' hames snin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info