Reference: Volume 45D (1961), Part No. 3, Section , Page 805

Judgement Details


Date
25/04/1961
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH GAUCI vs HENRY PACE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2113(D) TAL-KODICI CIVILI - INKASSI TA' TIJATRU - PRIVILEGG - SELF
Summary
Hu privileggjat il-kreditu ghall-prezz ta' haga, sew jekk il-bejgh ikun sar bi zmien ghall-hlas kemmminghajr zmien, u l-kreditu ghal xogholijiet, forniment jew spejjez li jkunu servew biex issir il-haga jew biex tinzamm fi stat tajjeb, jew biex issir ahjar milli tkun, fuq il-haga nifisha. Fil-kazli l-kreditur ikun iffornixxa lid-debitur self ta' flus bex jigi akkwistat il-makkinarju mehtieg u jsiru l-alterazzjonijiet opportun f'teatru sabiex din jigi miljorat u jirrendi aktar inkassi, din id-dispozizzjoni tal-ligi ma tapplikax, fis-sens illi dak il-kreditur ma ghandux privilegg dwar il-kreditur tieghu fuq l-inkassi li jigu realizzati wara li jsiru dawk il-miljorament fit-teatru.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info