Reference: Volume 45D (1961), Part No. 4, Section , Page 1029

Judgement Details


Date
24/06/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOHN DIMECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ELEMENT INTENZJONALI - RICETTAZZJONI
Summary
L-propozizzjoni illi l-lum l-gurnata kulhadd jaghmel xi xoghol iehor barrani biex ikabbar il-qlieghteighu u li ghalhekk, f'materja ta` ricettazzjoni, ma ghndhiex sinifikat ic-cirkustanza li min ibeigh xi oggetti ma jkunx persuna li soltu tittraffika f'dawn l-oggetti, ma hix tant dilagat li tista` tigi riferita b'mod generali; u l-fatt li x'uhud jaghmlu xoghol barrani ghall-infuori tal-okkupazzjonijiet taghhom ordinarji ma jnehhi xjn mil-valur tal-kriterju tradizzjonali adoperat f'din il-materjata` ricettazzjoni, ili, cjoe`, min jixtri minn ghand persuni suspetti, jew jindahal fit-traffiku ta` oggetti li jkunu ghand persuni suspetti, jaghmel dan ghar-riskju teighu. Meta l-persuna li tircievi oggett ikollha suspett, anzi tkun tahseb li l-persuna li tatgha dak l-oggett minghajr ma taghmelxejn biex taccerta li l-pussess ta` dik il-persuna l-ohra kien legittimu, u mhux kif kienet tahsebhi, allura hemm l-element tax-"Scienter" rikjest ghall-integrazzjoni tar-reat ta` ricettazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info