Reference: Volume 45D (1961), Part No. 4, Section , Page 1012

Judgement Details


Date
17/06/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs PAUL LAFERLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 686 TAL-KODICI KRIMINALI - PERITI PERZJURI - SOPRASSESSJONI
Summary
Skond li-gurisprudenza, is-soprassessjoni f'kawza kriminali sakemm tigi deciza kawz ohra civili, maghandhiex tigi koncessa facilment. Sabiex is-soprassessjoni tigi, eccezzjonalment, ordnata, jehtieg(a) jew li t-tribunal kriminali, investit bil-kwstjoni principali, ma jkollux elementi biz-zejjed biex jiddecidi l-eccezzjoni li fuqha tintalab is-soprassessjoni (B) jew li dak it-tribuanl ikun fl-impossibbilita` guridika li tiddecidi l-kwistjoni principali qabel ma tinqata` l-kawza l-ohra. In teorija, ma hemm xejn kuntrarju ghal-ligi lil-Qorti tal-Appell Krimina tinnomina periti ohra, meta ma tkunx soddisfatta bil-perizja li saret in prima istanza. Tista` anki tirrikjedi elucidazzjoni ulterjuri minn ghand il-perit ga nominati. U ghalhekk tista` tirrimanda d-decizjoni dwar it-talba ghan-nomina ta` periti ulterjuri ghal stadju iehor tl-kawza, wara li tkun semghet it-trattazzjoni tal-appell jekk hija thoss li, ekwament, hi tkun tista` tifforma gudizzju dwar is-sufficjenza o meno tal-perizja ga kostitwita wara li tkuns emghet dik it-trattazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info