Reference: Volume 45D (1961), Part No. 3, Section , Page 793

Judgement Details


Date
25/04/1961
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
N/A
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CESSAZZJONI TAL-PAGAMENTI - FALLIMENT
Summary
L-istat ta' cessjoni tal-pagamenti ta' kummercjant jikkonsisti fin-nuqqas tieghu li jissodisfa puntwalment l-obligi li jkun assuma; liema stat jimmanifesta ruhu bir-rifjut tal-pagament. Ghalhekk, huwa l-istat talinsolvenza li jikkostitwixxi l-falliment, u mhux l-istat ta' insolvibbilita'. Hija opinjoni komuni li biss ic-cessazzjoni tal-pagamenti ghall-obligazzjoni kummercjali tista' tipproducil-falliment; u l-ligi taghna ma tghid xejn kuntrarju; pero', ghalkemm ic-cessazzjoni al-pagamenti civili ma tibbastax, wehidha, biex tiddetermina l-falliment, ghandha tigi mehuda in kalkolu meta tkununita mac-cessazzjoni tal-pagamenti kummercjali. Ic-cessazzjoni tal-pagamenti trid ukoll tkun generali; u dan hu fatt kompless li l-Qorti ghandha taccerta in bazi ghall-fatti specifici u determinati; dejjem taht il-koncett illi l-inadempjenza ghandha tkun l-effettiva manifestazzjoni tal-impotenzatad-debitur li jhallas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info