Referenza: Volum 45D (1961), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1006

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/06/1961
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs ANTHONY CURMI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ADULTERJU - ART. 209, 639 U 640 TAL-KODICI KRIMINALI - EZENZJONI TA` XHUD MILLI JAGHTI D-DEPOZIZZJONI TIEGHU - MAHFRA TAL-KONJUGI OFFIZ - PROVI
Fil-Qosor
Fejn tghid illi ebda xhud ma jista` jigi mgieghel iwiegeb ghall-mistoqsijiet, meta t-twegiba tista`ggib taht process kriminali, il-ligi hija mperattiva, u mhux diskrezzjonali; imma, s'intendi, jehtieg li verament ir-risposti tax-xhud jistghu jesponuh ghall-procedura kriminali. Hekk f'kaz ta` marali kkommettiet atti li jammontaw ghal adulterju ma` rgiel ohra, hija ma ghandhiex tigi ezentat6a litixhed fuq dan il-motiv fil-kawza kontra dawk l-irgiel, jekk, gahl dak li hu persegwibbli "ex ufficio" hemm dikjarazzjoni tal-Prosekuzzjoni li tissalvagwardaha, u, ghal dak li hu persegwibbli fuq kwerela tar-ragel, ikun hemm ir-remissjoni tieghu. Il-mahfra tar-ragel tista` tkun tant espressa kemm tacita. U hija tacita meta jew huwa jkompli jikkoabita mal-mara fedifraga, jew meta ma jisporgix kwerela fi zmien sitt gimghat minn mindu sar jaf bit-treska ta` martu ma` rgiel ohra. Kwantu ghall-ezenzjoni meta x-xhud titlob li tigi ezentata millitixhed ghax ir-rispoa taghha tkun tali li ttellifihagiehha,din mhix imperattiva, imma permissiva, ossija diskrezzjonali; u jiddependi mid-diskrezzjonital-Qorti jekk fil-kaz partikulari jkunx hemm raguni biex persuna tigi ezentata millitixhed fuq danil-motiv. Fil-kaz prezenti, il-Qorti ma ezercitatx id-diskrezzjonit aghha f'sens tal-ezenzjoni, u ordnat lix-xhud li tixhed.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni