Referenza: Volum 45D (1961), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1062

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/10/1961
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
DOMINIC MINTOFF ET vs REV DUN FRANCESCO SAVERIO BIANCO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 23, 26, 28 U 29 TAL-KAP. 117 - ART. 388 TAL-KODICI KRIMINALI - KORRUZZJONI POLITIKA - LIBELL - PIENA - PUBLIKAZZJONI TAR-RETTIFIKA - SIGRIET PROFESSJONALI
Fil-Qosor
Kienet dejjem prattika tal-Qrati Taghna illi l-editur jew l-istampatur taç gurnal ma jigux kostrettijizvelaw l-identitaç tal-kotributuri ghall-gurnal taghhomó anzi, jekk jizvelawha, jistghu, fil-kazikongruwi, jaqghu taht is-sanzjonijiet tal-Ligi Kriminali. Senjament, ma ghandhomx jigu permessi domandi li bihom l-editur jew Stampatur jizvela l-isme tal-awtur taç artikolu ngurjuz minnu publikat,meta domandi simili jigu maghmula x'akatarax biex ingieb azzjoni kriminaliohra. Gahlkemm fil-kwerela l-inkriminazzjoni tkun limitata ghal xi kliem determiant, dan peroç ma jfisserx li l-Qorti, meta tigi biex tqies il-karattru diffamanti jew le tal-publikazzjoni, gahndha timmobilizza ruhha assolutament f'dawk ilkliemó ghall-kuntrarju, huwa gust, u anki logiku, li l-kliem denunzjati ghandhom jitqiesu fuq l-isfond tal-publikazzjoni kollha. L-imputazzjoni li bniedem jikkorrompi lin-nies billijixtrihom bil-flus biex isegwih fl-attivajiet politici tieghu minflok li jfittex il-konvinzjoni libera taghhon, hij, u dejjm kienet, ritenuta ingurjuza. U biex wiehed jistabilixxi jekk l-artikolu nkriminat jikkontjenix din l-imputazzjoni, wiehed ghandu jikkunsidra u jistaqsi lilu nnifsu x'jifhem il-qarrej ordinarju, ta` intelligenza ordinarja, meta jaqra l-artikolu li jikkontjeni dak il-kliem. Skondil-ligi maltija, l-istampatur hu responsabbli kriminalment ghal-libell, minbarra li huwa responsabbli l-awtur u l-editur; u l-ligi tistabbilixxi li dawk il-persuni, kompriz l-istampatur, ghandhom jiqiesu li agixxew xjentement jekk ma jigix pruvat il-kuntrarju. Inoltre, listampartur, bhal l-editur,jitqies li agixxa xjentement jekk gie jaf bil-kontenut qabel il-publikazzjoni u ma zammx il-publikazzjoni; jekk il-wiehed u l-iehor ma jkunux agixxew xjentemnet, tibqa` shieha r-responsabilita` taghhom, izda ikun hemm mitigazzjoni tal-piena fis-sens lijkunu passibbli biss tal-pieni tal-kontravvenzjonijiet. Biex l-istampatur ikun intitolat ghal din il-mitigazzjoni tal-piena hu bizzejjed li hu jipprova li ma kien jaf il-kontenut tal-publikazzjoni; umhux mehtieg li hu jissodisfa l-Qorti li hu lanqas ma seta` jkun jaf b'dak il-kontenut bl-ezercizzju tad-diligenza ordinarja. Il-ligi ma timponix zmien meta l-parti ngurjata ghandha taghmel talba biex tigi publikata s-sentenza li tinghata fil-kawza tal-libell. Sakemm ma tkunx bdiet, jew anzi talvolta ezawrita, il-pronunzjazzjoni tas-sentenza, il-kwerelant mhux prekluz li jaghmel talba ghall-ordni tal-publikazzjoni tas-sentenza; lanqas ma jista` jinghad li dik it-talba ma saretx billima gietx verbalizzata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni