Reference: Volume 45D (1961), Part No. 4, Section 1, Page 861

Judgement Details


Date
20/07/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-MAESTA' TAGHHA R-REGINA vs CARMELO BARBARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 9(1) TAL-ATT XII TAL-1957 - LIBERAZZJONI KONDIZZJONALI
Summary
Il-ligi rilevanti tikkontempla liberazzjoni mill-piena taht il-kondizzjoni illi l-persuna "misjuba hatja ta' reat" ma tikkommettix "reat iehor" ghall-perjodu li tistabbilixxi l-istess ligi. Tant l-espressjoni "misjub hati ta' reat" kemm dik "ma jikkommettix reat iehor" jirriferixxu ghaz-zewg foromta' reati, i.e. delitt jew kontravvenzjoni. Imma din l-espressjoni tal-ahhar ma twassalx necessarjament illi kull liberazzjoni kondizzjonali ghandha timporta illi, f'kull kaz indistintament, biex tibqa' topera, min ikun irid ma jikkomettix sew delitt sew kontravvenzjoni matul il-perijodu stabbilit.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info