Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 900

Judgement Details


Date
15/02/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
REV. DON VINCENZO GALEA NE. vs LUIGI CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - GUDIKAT - KERA XIERAQ - LOKAZZJONI
Summary
Meta l-Board tal-Kera jistabbilixxi l-kera xieraq ta' fond u jiffissa l-gurnata li minnha ghandu jibda jghodd il-kera xieraq kif minnu stabbilit, il-fissazzjoni tad-"dies a quo" f'dik is-sentenza tal-Board ghandha tiftiehem fis-sens illi, fin-nuqqas ta' ftehim iehor validu legalment, il-kera stabbilit ghandu jibda jghaddi mill-gurnata hekk determinata; imma jekk kien hemm ftehim minn qabel, dan majigix revokat bis-sentenza tal-Board, molto pju' meta quddiem il-Board dak il-ftehim ma jkunx issemma u lanqas kien hemm necessita' li jissemma ghax il-ligi stess ippermetti ftehim dwar il-kera gust,u tipprojbixxi biss il-kera accessiv; u meta l-partijiet jirrimettu ruhhom ghall-kera li jiffissa l-Board, ma setghux juniformaw ruhhom ahjar mal-ligi. Ghaldaqstant, jekk il-kirja tkun saret b'keranominali, bil-ftehim li l-kera jkun mill-bidu tal-kirja dak li jigi fissat mill-Board, u l-Board jiffissa gurnata ohra minn meta ghandu jibda jghaddi l-kera minnu stabbilit, il-kera hekk stabbilit ghandu jibda jghaddi mill-gurnata tal-ftehim, u mhux minn dik li tissemma fis-sentenza tal-Board. U lanqas jista' jinghad li s-sentenza tal-Board tikkostitwixxi gudikat bejn il-partijiet anki ghal dak li jirrigwarda d-"dies a quo"; ghax wiehed mill-elementi tal-gudikat hija l-"eadem causa petendi", udin hija differenti fiz-zewg kawzi. Ghax il-procedura quddiem il-Board kienet bazata fuq li l-fondkien haqqu ker izjed, mentri l-kawza l-ohra sussegwenti ghandha bhala bazi u motiv guridiku l-ftehimli l-kera jkun dak stabbilit mill-Board, imma mid-data tal-ftehim bid-dekorrenza mid-data msemmijafil-ftehim.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info