Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 954

Judgement Details


Date
29/03/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
SALVATORE VELLA vs FELICE CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 480 (1) U 1443 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - DISTANZI LEGALI - ENFITEWSI - RINUNZJA - SERVITU' - TIEQA
Summary
Il-ligi tiddisponi illi s-sid ta' bini ma jistax jiftah twieqi f'dak il-bini f'boghod ta' anqas minnzewg piedi u sitt pulzieri mill-hajt divizorju. Din id-distanza tikkostitwixxi servitu' legali ghall-utilita' privata; u ghalhekk l-istess distanza tista' tigi modifikata, u ghall-bzonn rinunzjata,minn min ghandu nteress; u kwindi dik id-dispozizzjoni mhux assoluta. Konsegwentement, jekk wiehedjiehu bicca art b'cens biex jibni fuqha, u fiz-zmien tal-koncessjoni l-koncedent, sid tal-fond vicin, ga kellu tieqa, jew almenu l-hogor taghha, fil-fond tieghu f'distanza inferjuri ghal dik legali, ul-akkwirent ma jaghmel ebda oppozizzjoni ghal dik it-tieqa, u ma jipprotestax ghaliha la bil-fomm ulanqas bil-miktub fl-att tal-koncessjoni, huwa ghandu jirrispetta l-istat tal-fond allura ezistenti, u ma jistghax jitlob il-kundanna ta' sid il-fond vicin biex inehhi dik it-tieqa jew jaghlaqha. Ghax l-aljenant huwa obligat jikkonsenja l-fond lill-akkwirent fl-istat li kien fi zmien l-aljenazzjoni; u din id-dispozizzjoni, li hija dettata mill-ligi ghall-kaz ta' bejgh, hija applikabbli ghall-kazta' koncenzzjoni enfitewtika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info