Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 878

Judgement Details


Date
02/02/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
JOSEPH GALEA ET. vs NUTAR DOTTOR ANTONIO GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI - ART. 1619 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - MANDAT
Summary
Hu veru li r-ragel, bhala amministrattur tal-beni parafernali ta' martu, ghandu d-dritt, anzi d-dover, li jikri dawk il-beni bhala mandatarju legali taghha. Imma dan il-kiri jehtieg li jkun tali li jidhol fil-limiti ta' amministrazzjoni gusta; irid ikun att ta' vera amministrazzjoni. Konsegwentement, il-lokazzjoni trid tkun ta' durata normali u ordinarja, jigifieri ta' mhux aktar minn erbgha snin fil-kaz ta' fond urban, u ta' mhux aktar minn tmien snin fil-kaz ta' fond rustiku. Ghaldaqstant fond urban partikulari tal-mara, mikri minn zewgha ghal zmien ta' aktar minn erbgha snin, ghandu jitqies, wara li jiskadu l-ewwel erba' snin tal-lokazzjoni, bhala li qieghed jigi rilokat tacitament lill-inkwilin, u mhux bhala li dan qieghed jokkupah bis-sahha tal-lokazzjoni originarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info