Referenza: Volum 41D (1957), Parti Nru. 2, Taqsima 3, Paġna 872

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/02/1957
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
MARIA STELLA HILI ET. vs CARMELO CILIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACCETTAZZJONI TA' WIRT - ART. 896, 900, 909 U 987 TAL-KODICI CIVILI - DIVIZJONI - KREDITI EREDITARJI
Fil-Qosor
Il-ligi tiddisponi illi meta l-werrieta ma jaqblux dwar jekk ghandhomx jaccettaw il-wirt jew jirrinunzjaw ghalieh, dak li jaccetta jikseb wahdu l-jeddijiet kollha, u jiehu fuqu l-pizijiet kollha tal-wirt. Imma din id-dispozizzjoni tipprevedi l-kaz biss ta' werrieta li jkunu hadu atteggjament determinat dwar jekk jaccettawx jew jirrinunzjawx ghall-eredita', u ma tikkontemplax il-kaz ta' min ma jkunx ghadu ma ha ebda atteggjament. Din l-inazzjoni mhijiex rinunzja; tant li fi zmien tletin sena l-eredita' tista' dejjem tigi accettata, salv ir-rimedju kontemplat mill-istess ligi, li bih min hu msejjah ghall-wirt jista' jigi mgieghel fi zmien li jigi lilu prefiss mil-Qorti jiddikjara jekk jaccettax jew le l-eredita', billi jigi ritenut li huwa rrinunzja ghall-wirt fin-nuqqas ta' dik id-dikjarazzjoni fiz-zmien hekk lilu prefiss. Ghalhekk, f'dan iz-zmien, l-eredi li jkun accetta l-wirt ma jistghax jippretendi li huwa wahdu jirrapprezenta l-wirt kollu, ida biss ir-rata korrispondenti tal-"universum jus", komprizi fih kull azzjoni reali jew personali. Ghalhekk ukoll huwa ma jistax jagixxighar-riskossjoni ta' kreditu ereditarju fl-interezza tieghu. Lanqas ma jista' dak il-werriet jagixxi ghar-rikossjoni ta' sehmu biss mill-kreditu ereditarju, avvolja b'ligi l-krediti ereditarji huma divizibbli bejn l-eredi, jekk ma tkunx saret id-divizjoni tal-wirt. Qabel ma ssir id-divizjoni tal-wirt, l-eredi li jkunu accettaw l-eredita' ma jistghux jezigu sehemhom minn kreditu ereditarju; ghax,forsi, fid-divizjoni jista' jaghti kaz li minn dak il-kreditu ma jmisshom ebda sehem. Ghaldaqstant, jekk uhud mill-eredi jkunu accettaw l-eredita', u jkun hemm eredi ohrajn li ghadhom ma accettawx ulanqas irrinunzjaw l-eredita' dawk li accettaw il-wirt ma jistghux jagixxu kontra debitur tal-eredita' biex jirriskwotu l-kreditu ereditarju kollu, kif lanqas jistghu jagixxu ghal sehemhom minn dak il-kreditu jekk tkun ghadha ma saretx id-divizjoni tal-wirt.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni