Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 948

Judgement Details


Date
26/03/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
FELIX BORG vs PAUL VELLA MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1122 TAL-KODICI CIVILI - DEKADENZA MIT-TERMINU - SELF - TIBDIL FL-ISTAT TAD-DEBITUR
Summary
Il-fatt biss li d-debitur, li kellu jhallas id-dejn tieghu b'rati perjodici, jibqa' moruz fil-hlas tar-rati mifthema, ma hux bizzejjed biex jimporta dekadenza tad-debitur mill-beneficcju tat-terminu,jekk ma tkunx giet pattwita espressament din id-dekadenza ghall-kaz ta' nuqqas ta' hlas ta' dawk ir-rati. Biex ikun hemm lok, mbghad, ghal dik id-dekandenza minhabba tibdil fl-istat finanzjarju tad-debitur, jehtieg li l-Qorti tkun soddisfatta li hemm mutament tali finanzjarju li l-kreditur ikun fil-perikolu li jitlef il-kreditu tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info