Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 868

Judgement Details


Date
31/01/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ALFRED FORMOSA NE. vs MICHELE GAFFIERO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 359 (1) TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI RIVENDIKATORJA - BWONA FEDE - SERQ - TELF
Summary
Ghad li hu principju li l-azzjoni rivendikatorja ghandha ssir kontra min jippossjedi l-haga rivendikata, izda din l-azzjoni tista' tigi ezercitata anki jekk mill-haga rivendikata jkun baqa' parti biss. Biex tirrikorri l-bwona fede f'min jakkwista oggett li fil-fatt kien misruq, hemm bzonn li dak lijkun ikollu s-sikurezza li f'dak li qieghed jaghmel ma hemm ebda ingann; hemm bzonn li jkun perfettament konvint f'dan ir-rigward; u jekk ikollu anki l-icken dubju ma jistax jinghad li jkun in bwonafede. Lanqas tista' tigi nvokata dik il-bwona fede meta ma tkunx tittiehdet il-kura necessarja biextkun appurata l-provenjenza tal-haga li tkun qeghedha tigi akkwistata taht cirkustanzi suspetti; ghax hadd ma jista' legalment japprofitta ruhu u jibbenefika mill-htija tieghu stess; u jekk l-akkwirent ma kienx in bwona fede fil-mument tal-akkwist, dan hu bizzejjed biex jipprivah mill-protezzjoni tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info