Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 938

Judgement Details


Date
21/03/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
SPIRIDIONE ZAMMIT NE. vs EMMANUELE CACHIA MUGLIETT ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCIDENT - ART. 1650, 1176, U 1072 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - KARROZZA - LOKAZZJONI - SKID"
Summary
Min ikollu f'idejh haga b'titolu ta' kiri ghandu jmur ezenti minn kull responsabilita', anki fil-konfront tal-persuna li krietlu dik il-haga, ghall-hsara li tigri lil dik il-haga waqt li tkun ghandu mikrija, jekk huwa jipprova li l-hsara grat minhabba kawza estranea ghalieh u minghajr hija tieghu.Fil-kaz prezenti, l-attur kien kera lill-konvenut karrozza ghas-"self drive" u waqt li kienet misjuqa mill-konvenut dik il-karrozza sofriet hsara ghax giet f'kollizjoni ma' karrozza ohra. Gie pruvatli l-konventu, kerrej tal-karrozza, ma kellux htija, ghaliex gie nvestit mill-karrozza l-ohra, u lid-driver tal-karrozza l-ohra ma kellux lanqas tort, ghaliex il-karrozza l-ohra minnu misjuqa dahletfuq il-karrozza mikrija ghand il-konvenut minhabba li skiddjat minghajr ebda htija tieghu. U, b'applikazzjoni tal-principji fuq esposti, il-Qorti zammet u qatghet illi, stante li gie pruvat li l-hsara grat b'accident, kellu jbatiha l-attur bhala sid il-karrozza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info