Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 927

Judgement Details


Date
09/03/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ALFRED COPPOLA vs AVUKAT DR. GIUSEPPE BORG OLIVIER ET.NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 129 TAL-KODICI CIVILI - ATT TAT-TWELID - FILJAZZJONI ILLEGITTIMA - LEGITTIMAZZJONI "PER SUBSEQUENS" - LIBERAZZJONI "AD OBSERVANTIA" - PROVA - STAT CIVILI
Summary
Wiehed mir-rekwiziti ghall-legittimazzjoni "per subsequens matrimonium" huwa li dak li jkun ikun giekoncepit "ex soluto et soluta": ghaldaqstant, jekk anki wiehed mill-genituri kien, fi zmien il-koncepiment tat-tifel, marbut bi zwieg ma' persuna ohra, dik il-legittimazzjoni ma tistghax tinghata. Il-prova ta' dan ir-rekwizit tinkombi fuq min jitlob il-legittimazzjoni "per subsequens"; imma, stante li l-istat tal-persuni huwa ta' ordni publiku, huwa xieraq li l-Qorti, fil-kaz li ma tigix sostanzjata l-liberta' tal-genituri tal-attur fi zmien il-koncepiment tieghu, minflok li tichad it-talba, tillibera "at observantia", sabiex l-attur tibqghalu l-opportunita' li jissostanzja dan ir-rekwizit tal-legittimazzjoni "per subsequens" il-quddiem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info