Referenza: Volum 41D (1957), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 822

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/01/1957
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
FRANK GULIA ET vs DON GIUSEPPE MARIA MIZZI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AKKREXXIMENT - ART. 775, 776 U 419 TAL-KODICI CIVILI - LEGAT KONGUNTIV TA` UZUFRUTT
Fil-Qosor
L-uzufrutt maghmul favur zewg persuni jew izjed flimkein ma jispiccax hlief bil-mewt tal-persuna l tmu l-ahhar; u s-sehem ta` kull wahda minn dawn il-persuni li tmut qabel l-ohrajn jizdied mal-ishma ta` dawk li jibqghu hajjin; l-istituzzjoni ta` eredi jew il-legat jitqiesu li gew imhollija lill-werrieta jew legatarji flimkein meta jiddependi mill-istess dispozizzjoi u t-testatur ma jkunx qassamis-sehem ta` kull werriet jew legatarju fil-wirt jew fil-haga mhollija legat. Jigifieri illi, biex jinghata l-akkrexximent hemm bzonn li jkun hemm zewg legatarji jew izjed, li l-porzjon vakanti ma tkunx giet devoluta li persuni ohrajn voakti espressament (bhal fil-kaz ta` sostituzzjoni volgari espressa), jew tacitament (bhal fil-kaz tar-rapprezentazzjoni legali), u fl-ahharnett illi din il-vokazzjoni tkun konguntiva f'dipozizzjoni wahda u minghajr assenjazzjoni ta` ishma; u minn dana l-mod ta` vokazzjoni tigi, skond il-ligi, argumentata l-volonta` tat-testatur, li fuqha jinsab bazat id-dritt tal-akkrexximent. Fil-kaz prezneti, it-testatrici kienet halliet legat ta` uzufrutt konsistenti f'somma ta` flus kull sena lill-bintha, tul hajjitha, b'dan illi wara mewtha, l-istess somma ta` flus ta`kull sena tigi konsegwita konguntament minn zewg ulied tal-legatarja orignarja; u l-QOrti ddecidietilli wara l-mewt ta` wahda miz-ewg ulied tal-legatarja originarja, is-sehem ta` din akkrexxa favurl=iben l-iehor tal-legatraj originarja libaqa` haj wara ohtu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni