Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 853

Judgement Details


Date
30/01/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
EMMANUELE MIFSUD vs CARMELA SALIBA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1643, 1648, 1645, 1649, 1650 U 1646 TAL-KODICI CIVILI - DANNI FIL-FOND MIKRI - HGIEG - LOKAZZJONI - SPEJJEZ LOKATIZJI - TIBJID
Summary
L-obligazzjoni tal-kerrej li jaghmel uzu mill-fond mikri ghandu skond id-destinazzjoni tieghu hija distinta minn dik li jinqeda bil-fond bhala missier tajjeb ta' familja. Jekk fil-bidu tal-lokazzjonissir deskrizzjoni tal-istat tal-fond, il-kerrej hu ohligat jikkonsenja l-fond fl-istat li jkun ircevieh, minbarra kwantu ghal dak li jkun inqered jew tgharraq bi qdumija jew forza magguri; jekk mbghad ma tkunx saret deskrizzjoni tal-kondizzjoni tal-fond, fl-assenza ta' prova kuntrarju, il-prezunzjoni hi li l-konduttur ikun ircieva l-haga lokata fi stat tajjeb, anki ghal dak li huwa tiswijiet lokatizji; u l-kerrej ghandu jirrispondi ghat-taghriq u ghall-hsarat li jigru matul id-dgawdija tieghu,meta ma jippruvax li dan it-taghriq u dawn il-hsarat graw minghajr htija tieghu. Minn dan jitnisselilli fin-nuqqas ta' deskrizzjoni tal-istat tal-fond il-konduttur irid jipprova li d-danni li jkununstabu fil-haga mikrija fl-ahhar tal-lokazzjoni ma jkunux saru bi htija tieghu. Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid liema huma l-ispejjez lokatizji hija imperativa. Fost dawn l-ispejjez ma jidhlux l-ispejjez tat-tibjid; u fin-nuqqas ta' konvenzjoni dawn l-ispejjez ghandu jiehu hsiebhom il-lokatur.In kwantu ghall-ksur tal-hgieg, dawn huma a kariku tal-kerrej, ammenokke ma jippruvax li dak il-ksur sar bil-vetusta' jew forza irresistibbli, u bla htija tal-inkwilin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info