Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 915

Judgement Details


Date
23/02/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
EMMANUELE SCHEMBRI vs CARMELO BARBARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AART. 1407, 1027 U 1338 TAL-KODICI CIVILI - PROMESSA TA' ENFITEWSI - PROMESSA TA` BEJGH
Summary
Il-promessa ta' enfitewsi hija ezegwibbli in forma specifika, bhal ma hija l-promessa ta' bejgh, kemm il-darba l-promessa tkun tista' tigi ezegwita. Imma, billi kull obligazzjoni ghandha jkollha l-oggett taghha determinat, ghalkemm il-bicca jew il-kwantita' tal-haga tista' ma tkunx zgura, basta litkun tista' tigi determinata, ghalhekk, jekk l-oggett tal-enfitewsi promessa hija bicca art li ghadtrid tigi mizurata, il-koncedent ma jistax jipprocedi kontra l-akkwirent biex jikkostringieh jersaqghall-kuntratt definitiv qabel ma tkun saret il-mizurazzjoni. Hu jista' jagixxi gudizzjarjament biex isir dan il-kejl, imma sakemm dan ma jkunx sar, l-azzjoni biex l-akkwirent jigi kundannat jersaq ghall-kuntratt definitiv hija intempestiva. Jekk mbghad l-oggett tal-promessa jkollu xi difetti li mhabba fihom l-akkwirent kollu raguni tajba biex terga' lura mill-kuntratt, jekk dan ikun lahaq sar,huwa jkollu wkoll raguni tajba biex ma jersaqx ghal dak il-kuntratt biex jezegwixxi l-promessa
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info