Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section 3, Page 805

Judgement Details


Date
30/11/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GAETANO CARUANA vs CARMELA DEMANUELE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 756 U 758 TAL-KAP. 15 - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - RILOKAZZJONI - VALUR
Summary
Jekk lokazzjoni tkun giet koncessa li zewg inkwilini gahl terminu ta` sena, uin segwitu iqum kwisjoni jekk ir-rilokazzjoni tacita minn perijodu ghal iehor ghadhiex tezisti favur iz-zewg inkwilini originarji jew f'isem wiehed minnhom biss, il-meritu tal-kawza hu l-ezistenza tad-dritt tar-rilokazzjoniminn perijodu ghal iehor, f'isem iz-zewg inkwilini originarji jew f'isem wiehed minnhom biss; u ghalehkk il-kompetenza tal-Qorti "ratione valoris" hi determinata mill-ammont ta` rata wahda tal-kera.Imma jekk il-kontestazzjoni tkun hekk il-lokazzjoni originarja kienetx taz-zewg inkwilini jew ta` wiehed biss, allura l-meritu jkun bazat fuq perijodu lokatizju ta` sena. Ghaldasqtant, jekk il-valurlokatizju ta` perijodu wiehed ta` rilokazzjoni ma jecedix il-kompetenza tal-Qorti Inferjuri, ul-valur lokatizju ta` sena jeccedi dik il-kompetenza, il-qorti kompetenti biex tiehu konjizzjoni tal-kawzahija l-Qorti Inferjuri; gahx il-partijiet stess ikunu qeghdin jirrestringu l-kwistjoni ghar-rilokazzjoni ghandha ghan-nom tat-tnejn mentri parti ohra tipprentendi li qeghedha f'isem wiehed biss. Tkun diversa l-kwistjoni kieku l-eccezzjoni tkun li l-lokazzjoni originarja kienet "ab ovo" ghan-nom taz-zewg inkwilini; ghax f'dan il-kaz il-Qorti Inferjuri tkun giet ezaworata "ope exceptionis".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info