Referenza: Volum 41D (1957), Parti Nru. 1, Taqsima 3, Paġna 712

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/01/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
CALCEDONIO CIANTAR vs SALVINO CAMENZULI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Att uniku ta' immoralita' kommess fil-fond mikri ma jiggustifikax azzjoni tas-sid tal-post ghar-rizoluzzjoni tal-lokazzjon ta' dak il-post taht il-"White Slave Traffic Ordinance", ghaliex l-artikolu rilevanti ta' dik il-ligi specjali jipprezumi certa abitwalita', u l-ispirtu ta' dik il-ligi huwa nformat ghar-repressjoni tal-"White Slave Traffic". Imma r-rizoluzzjoni tal-lokazzjoni hija sostenibbli taht il-ligi civili ordinarja; u dan tant ghaliex bil-kommissjoni ta' dak l-att fil-fond mikri ghandu l-inkwilin ikun inqeda bil-post mhux bhala "bonus pater familias", u kemm ukoll ghaliex ikun inqeda bil-fond b'mod li ghamel hsara lis-sid. Biss, il-vjolazzjoni trid tkun bizzejjed gravi biex tillegittima x-xoljiment tal-lokazzjoni. Ghaldaqstant, jekk il-konduttur ta' hanut tax-xorb li hu ankit-titolar tal-licenzja tal-hanut, jikkommetti att ta' korruzzjoni ta' minorenni fil-hanut mikri ghandu, u jigi kundannat kriminalment ghal dak id-delitt, it-talba tas-sid biex tigi rizoluta l-lokazzjoni ta' dak il-hanut hija gustifikata; ghax jigi li hu nqeda bil-hanut mhux bhala missier tajjeb tal-familja, u wkoll ghaliex ikun ghamel hsara lil sid il-hanut bl-isem hazin li jkun ta lill-fond.Xejnma jiswa li l-licenza tal-hanut ma hix tas-sid, imma tal-istess konduttur, ladarba l-post kien mikri biex iservi bhala hanut kif lanqas ma tiswa c-cirkustanza li s-sid oppona ruhu li l-licenza tal-hanut iddur fuq il-hadd iehor.Kwantu ghall-purgazzjoni tal-mora, il-Qorti tista' tikkoncediha meta l-kondizzjoni rizolutiva tkun tacita, u ma tkunx giet espressament miftiehma r-rizoluzzjoni tal-lokazzjoni fil-kaz ta' vjolazzjoni tal-obligazzjonijiet derivanti mill-kuntratt tal-lokazzjoni. Imma fil-kaz prezenti l-Qorti dehrilha li c-cirkustanzi tal-kaz ma kienux jissuggerixxu l-koncessjoni ta' danil-beneficcju.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni