Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 911

Judgement Details


Date
22/02/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GEORGE ZAMMIT vs MICHELE GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1628, 1629 (2), 1660 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - TISWIJIET FIL-FOND MIKRI
Summary
Il-lokatur ghandu jzomm il-fond mikri fi stat li l-kerrej jista' jaghmel minnu l-uzu li ghalieh huwakrieh: u huwa wkoll obligat li matul il-kirja jaghmel it-tiswijiet kollha li jsiru mehtiega, minbarra dawk eccettwati mill-ligi jew mill-ftehim, jekk ma jirrizultax li dawk ir-riparazzjonijiet huma dovuti ghall-htija tal-konduttur jew li ma humiex ghad-dgawdija tal-fond. Dana l-obligu, pero', tal-lokatur, jirriferixxi ghal dawk li huma "riparazzjonijiet", u mhux ukoll ghal "rikostruzzjoni"; b'mod li jekk ikun jittratta minn xi perdita parzjali tal-fond, minn haga li trid tinbena mill-gdid, u mhux semplicement tissewwa, il-lokatur mhux obligat jaghmel dak ix-xoghol; u l-inkwilin ikollu biss id-dritt li jitlob, skond ic-cirkustanzi, riduzzjoni tal-kera jew ix-xoljiment tal-kuntratt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info